Nasze publikacje

Jednym z istotnych elementów realizowanej w Pracowni formuły dydaktycznej, są tworzone na koniec każdego roku akademickiego niewielkie katalogi, w których studenci mają szansę, na inny sposób zaprezentować to czym zajmowali się w ostatnim czasie. Poza tym Pracownia wydaje również większe publikacje, które z reguły towarzyszą realizowanym w różnych miejscach projektom – warsztatom, wystawom i innym aktywnościom.

W poszukiwaniu TEGO CO ZAGINIONE...

Zniknięcie jako infekcja

Publikacja „Zniknięcie jako infekcja” stanowi podsumowanie trzyletniego projektu edukacyjnego o tej samej nazwie, który został zrealizowany przez Fundację św. Jadwigi w Morawie we współpracy z kilkoma instytucjami akademickimi z Polski, Czech i Słowacji. W trakcie projektu odbyły się Międzynarodowe Sympozja Naukowe oraz warsztaty artystyczne, skupiające się na temacie znikania i jego konsekwencji. Ostatnie spotkanie zorganizowane we wrześniu 2023 roku służyło podsumowaniu projektu, prezentując efekty działań w postaci prac artystycznych powstałych podczas pierwszych dwóch spotkań. Niniejszy katalog ukazuje zawiera dokumentację fotograficzną powstałych podczas projektu realizacji.

Jak? Po co? Dlaczego? czyli...

Ale dlaczego Ja o to pytam?

Niniejsza publikacja stanowi swoisty hołd, jaki składamy profesorowi Janowi Berdyszakowi, którego postawa artystyczna, ale przede wszystkim dydaktyczna, jak i czysto ludzka, ukonstytuowała w dużej mierze, obecny „kształt” Pracowni. Oczywiście znajduje się tu pewna konkretna dawka teorii, jednakże często osadzona w dość osobliwym kontekście, wzbogaconym o sporą dawkę wspomnień i refleksji wynikających z osobistych doświadczeń autorów, którzy w mniejszym lub większym stopniu, odnoszą się w swoich tekstach również do postaci profesora Jana.

Zaproponowana przez niego, specyficzna formuła dydaktyczna, opierająca się o „sytuacyjną dyskusją poszukującą”, stała się główną osią programu nauczania jaki realizowany był w prowadzonej przez niego Pracowni Rzeźby. Formuła ta to bardzo specyficzny melanż różnych metod nauczania, które wpływają na siebie wzajemnie i same podlegają ciągłym transformacjom. Jej fundamentem są rodzące się nieustannie PYTANIA, zadawane tak przez PROWADZĄCYCH oraz studentów a wynikające zarówno z umiejętnego moderowania samą dyskusją, jak i nieskończonego potencjału, tkwiącemu w dociekliwości całej grupy.

Jednym z celów tej publikacji jest próba uchwycenia fenomenu tej wspomnianej formuły, która, co bardzo istotne, może być przecież obecna nie tylko w sytuacji akademickiej czy artystycznej. Książkę tę należy więc traktować nie tyle jako podręcznik dla nauczyciela czy artysty, ale jako swoisty poradnik, mówiący o potrzebie zadawania pytań i sposobach ich konstruowania. Być może, przy odrobinie szczęścia i treningu, uda się Nam Wszystkim znaleźć odpowiedź również i na to zasadnicze, wykorzystane w jej tytule.

W poszukiwaniu wspólnego obszaru, czyli...

GROUND - Interdisciplinary medias, performances, communities

Jest to anglojęzyczna pozycja, która stanowi podsumowanie międzynarodowego projektu pt. „GROUND – Strategies of Culture, Collaborative Methods and Site-Specific practices”, który realizowaliśmy, w latach 2010 – 2012, wspólnie z instytucjami partnerskimi z Estonii i Finlandii. Były to Taidekoulu MAA (Helsinki, Finlandia) oraz MoKS – Mooste KülalisStuudio (Estonia). Wszyscy partnerzy byli dwukrotnie gospodarzami plenerowych warsztatów, których nadrzędnym celem, poza realizacją mobilności przez studentów, była możliwość wymiany doświadczeń w obszarze stosowanych metod dydaktycznych, wynikających z odmiennych perspektyw osobowościowych jak i istotnych różnic kulturowych.

Obecność w pracowni studentów z zagranicy jest znakomitą okazją do tego, aby przekonać się jak te same treści są inaczej rozumiane i odbierane ze względu na walory językowe, jak i inne doświadczenia dydaktyczne. Inspirujące stają się różnice i niemożliwości w jakich przyszło nam współpracować. Owoc tych zmagań z pewnością nie dojrzeje natychmiast.

prof. dr hab. Marcin Berdyszak

Utrzymując tempo, czyli...

Nasze "Roczniki"

Poczynając od roku 2009 (w ramach uczelnianej Wystawy Końcoworocznej), Nasza Pracownia organizowała jednodniowe pokazy indywidualne. Tym autonomicznym prezentacjom towarzyszyły z reguły małe, zeszytowe wydawnictwa, które nazywamy „Rocznikami”. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, w latach 2020-2021, oraz zmianę ogólnej koncepcji wystawienniczej na uczelni, przybrały one obecnie formę prezentacji dokumentacji fotograficznej prezentowanej na stronie internetowej poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego oraz materiałów wideo umieszczanych na Naszym kanale YouTube.

Edukacyjne laboratorium twórcze, czyli...

OPWA - Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy Akademickiej

Wczesną wiosną 2015 roku, wspólnie z grupą studentów i wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, gościliśmy w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Temat spotkania brzmiał: „Reprodukcja, wtórność w dobie nadprodukcji” i był pierwszą odsłoną projektu OPWA. Był on realizowany przez CRP we współpracy z kilkoma polskimi uczelniami artystycznymi i polegał na stworzeniu możliwości wymiany doświadczeń oraz wspólnej pracy nad wybranymi zagadnieniami, współpracując przy tym również z obecnymi w Orońsku teoretykami i krytykami sztuki. W projekcie brali udział studenci, absolwenci i doktoranci posługujący się różnymi mediami. Powstałe wydawnictwo stanowi dokumentację działań zrealizowanych podczas dwóch pierwszych, tego typu spotkań, w których, poza wspomnianymi już uczelniami, uczestniczyły również Akademie Sztuk Pięknych z Gdańska i Krakowa.

Nasze media społecznościowe

Sprawdź nas